Potvrzení splnění ohlašovací povinnosti

27.4.2021 jsme splnili Ohlašovací povinnost dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“).

Ohlašovací povinnost se vztahuje na:

  • Výrobce zdravotnických prostředků
  • Výrobce individuálně zhotovených zdravotnických prostředků (např. zubní laboratoře, výrobci individuálních protetických a ortopedických pomůcek, apod.),
  • Zplnomocněného zástupce výrobce usazeného mimo členské státy,
  • Distributora,
  • Dovozce,
  • Osobu provádějící servis,
  • Zadavatele klinické zkoušky,
  • Notifikovanou osobu.