Dětský vaginoskop MT 1000 se zdrojem studeného světla

Vaginoskop je určen pro snadné provádění gynekologických vyšetření dětí a žen s úzkým poševním vchodem, kde není možné použití Scherbokova zrcadla.. Používá se ve spojení se Zdrojem studeného světla MT 2002 ohebným světlovodným kabelem.. Pomocí vaginoskopu je možno vidět změny na poševní sliznici a i na poševním čípku, případně je také vidět cizí těleso a jeho uložení. Další výhodou vaginoskopu je skutečnost, že není třeba provádět operativní rozšíření poševního vchodu. Je umožněna včasná diagnostika zhoubného nádoru ( sarkoma kordicides ) a rozlišení krvácení ze stěny poševní a z hrdla děložního. Není tedy nutno u většiny vrozených vad nebo malformací provádět laparotomii, protože čípek je pomocí vaginoskopu vidět.

Technické údaje
Hmotnost vaginoskopu včetně obalu:4kg
Rozměry kufříku :400 x 280 x 100 mm
Zavaděč a zrcadlo ø:
5 mm (délka 70 mm)3 ks7 mm (délka 70 mm)3ks
10 mm (délka 70 mm)3 ks14 mm (délka 80 mm)3 ks
16 mm (délka100 mm)2 ks20 mm (délka 100 mm)1 ks
Optika pro ø:
5 mm1 ks7 mm1 ks
10 mm1 ks14 mm1 ks
16 mm1 ks20 mm1 ks
LED zdroj studeného světla1 ks
světlovodný kabel 1ksnosič světla1ks